ERASMUS + projektas CORE RELIEF

Asociacija „Iniciatyvų tinklas“ įgyvendina Europos Sąjungos Erasmus+ programos finansuojamą projektą „Kompleksinė pasikeitusio funkcinio pajėgumo …

ERASMUS + Projektas EDPOWER

Asociacija “Iniciatyvų Tinklas” (Lietuva) kartu su partneriais iš Slovakijos (TENENET oz), Vengrijos (Nevelok Haza Egyesulet), Italijos (Fondazione Luigi …

ERASMUS + projektas ACE-Trainer

Strateginių partnerysčių projektas Nr.2020-1-CZ01-KA202-078181 „Gerosios mokymo praktikos, senyvo amžiaus asmenų priežiūros darbuotojų rengimui“ …

PTCare

Paliatyvios priežiūros teikėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas ES lygmeniu, naudojant ECVET rezultatus, remiantis lyginamosios kompetencijos …

ES-Asistentas

Projekto pavadinimas: ES-Asistentas: profesinio mokymo programos, skirtos asmeninio asistento profiliui, kūrimas, pasitelkiant bendrą europinę …

WEActiveVol EU

Mažas gimstamumas ir ilgėjanti gyvenimo trukmė – tai du pagrindiniai veiksniai, kurie tiesiogiai įtakoja augantį vyresnio amžiaus žmonių skaičių. …

Ginčų sprendimas 21 amžiuje

Asociacija „Iniciatytų tinklas“ kartu su Čekijos, Italijos, Slovakijos ir Vengrijos partneriais dalyvauja Grundtvig programos, Mokymosi partnerystės …