ERASMUS + projektas CORE RELIEF

Asociacija „Iniciatyvų tinklas“ įgyvendina Europos Sąjungos Erasmus+ programos finansuojamą projektą „Kompleksinė pasikeitusio funkcinio pajėgumo darbuotojų reintegracija į aktyvų gyvenimą“.

Pagrindinis projekto tikslas – palengvinti asmenų, turinčių pasikeitusį funkcinį darbo pajėgumą, reintegraciją į darbo rinką. Projekte dalyvauja organizacijos, dirbančios socialinės reintegracijos srityje iš Slovakijos, Vengrijos, Suomijos, Ispanijos, Vokietijos ir Lietuvos.

Projekto rezultatas – tai dalinimosi patirtimi sesijos partnerių šalyse bei parengta mokymo programa anglų ir šešiomis „Core-Relief“ konsorciumo kalbomis (vokiečių, suomių, ispanų, slovakų, vengrų, lietuvių), kurią gali naudoti bendrijų suinteresuotosios šalys ir kiti partneriai.

Mūsų tikslai:

1. Užtikrinti aukščiausio lygio profesinį tobulėjimą „Core-Relief“ mokymo programoje dalyvaujantiems suaugusiesiems mokytojams ir (arba) kvalifikuotiems mokytojams, atsižvelgiant į numatomą didelę mokymų paklausą;
2. Plėsti su pagrindine tema susijusias žinias Slovakijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Lietuvoje ir kitose ES šalyse.
3. Remti „Core-Relief“ mokymo programos naudojimą ir aktualumą, toliau plėtojant ir pildant jau parengtą mokymo programą.

Pagrindiniai projekto naudos gavėjai yra darbo rinkos specialistai ir socialinės globos darbuotojų mokytojai ir (arba) instruktoriai.

Projektas įgyvendinamas rengiant bendrus instruktorių seminarus, kuriuose keičiamasi visų dalyvių žiniomis ir gerąja patirtimi. Struktūrizuotuose seminaruose ir mokymuose dalyvaujantys instruktoriai tobulina savo profesinę kompetenciją. Seminarų ir mokymų metu parengiama medžiaga, kurią sudaro pamokų planai, darbo lapai ir išsamios metodinės rekomendacijos, skirtos specialistų mokymui „Core-Relief“ projekte.

Projekto koordinatorius:
TENENET o.z., Slovakija

Projekto partneriai:
Asociacija “Iniciatyvu tinklas”, Lietuva
Experience Workshop ay, Suomija
Nevelok Haza Egyesulet, Vengrija
Volkhochschule Bildungsinstitut, Belgija
Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar, Ispanija

Daugiau apie projektą: https://www.facebook.com/corerelief.project/