ERASMUS + Projektas EDPOWER

Asociacija “Iniciatyvų Tinklas” (Lietuva) kartu su partneriais iš Slovakijos (TENENET oz), Vengrijos (Nevelok Haza Egyesulet), Italijos (Fondazione Luigi Clerici), Lenkijos (Fundacja Sowelo) ir Lietuvos (Viešoji Įstaiga Valakupių Reabilitacijos Centras) įgyvendina projektą „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ ĮGALINIMAS, SIEKIANT GERINTI NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ MOKYMOSI GALIMYBIŲ PRIEINAMUMĄ IR KOKYBĘ“ (Angl. Empowering adult educators for improvement of accessibility and quality of learning opportunities for people with functional diversity“ – ENPOWER).

Projekto poreikis grindžiamas savarankiško gyvenimo filosofijos principais, kuriais siekiama skatinti savarankiškumą bei visavertį žmogaus dalyvavimą visuomeniniame gyvenime nepaisant turimos negalios. Minėtų tikslų ketinama siekti ugdant suaugusiųjų švietėjus, konsultantus ir užimtumo tarnybų atstovus, dirbančius su negalią turinčiais asmenimis.
Partnerių atliktos poreikių analizės duomenimis, nepaisant pastaraisiais metais visoje ES įgyvendintų socialinės globos sistemų pokyčių (tokių kaip deinstitucionalizacija, lygybės ir savarankiško gyvenimo skatinimas), negalią turintys žmonės vis dar neretai susiduria su socialine atskirtimi ir ekonominiais sunkumais. Akivaizdu, kad viena to priežasčių – atviros prieigos suaugusiųjų švietimo išteklių ir kvalifikacijos tobulinimo galimybių trūkumas.

Tikimasi, kad keičiantis idėjomis, žiniomis, patirtimi ir gerosiomis praktikomis, bus sukurta ir tarptautiniu mastu išbandyta nauja inovatyvi neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymosi programa, skirta gerinti žinių tobulinimo ir žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos galimybes.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus parengta mokymosi medžiaga ir organizuoti mokymai suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su įvairią negalią turinčiais žmonėmis. Tai savo ruožtu prisidės prie to, kad suaugusiųjų švietėjai gaus naujausias žinias ir tobulins savo įgūdžius, kad galėtų tinkamai atliepti esamus savo klientų ir besimokančiųjų poreikius. Numatyta mokymo programa prisidės prie įvairių bazinių įgūdžių, tokių kaip verslumas, komunikacija, skaitmeninis raštingumas, sveika gyvensena stiprinimo bei savarankiško gyvenimo skatinimo.

Projekto koordinatorius: Asociacija „Iniciatyvų tinklas“(Lietuva)
Projekto partneriai:
Nevelők Háza Egyesület/Educators’ Centre Association (ECA) – Vengrija
Valakupių reabilitacijos centras – Lietuva
Fondazione Luigi Clerici – Italija
Tenenet, n.o. – Slovakija
Sowelo Foundation – Lenkija
Projekto Nr. 2021-1-LT01-KA220-ADU-000028299

EDPOWER newsletter 1
EDPOWER newsletter 2