ES-Asistentas

Projekto pavadinimas: ES-Asistentas: profesinio mokymo programos, skirtos asmeninio asistento profiliui, kūrimas, pasitelkiant bendrą europinę kvalifikacijų lygių aprašų sistemą

Vienas iš šešių ES piliečių turi įvairaus lygio negalią, todėl net apie 80 mln. žmonių negali visa apimtimi dalyvauti visuomenės ir ekonominiame gyvenime dėl visuomenės požiūrio ir aplinkos kliūčių.

Siekiant užtikrinti Europa 2020 strategijos įgyvendinimą, labai svarbu pasiekti ekonominę bei socialinę šios žmonių grupės įtrauktį. Visuomenės, pasižyminčios visuotine įtrauktimi, kūrimas skatina inovacijas bei naujas rinkos galimybes. Todėl ši strategija įgalina procesus, skirtus prisidėti prie lygiateisio neįgalių žmonių dalyvavimo visuomenės gyvenime.

Ši Europos strategija yra įkūnyta 19-ame Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos straipsnyje (savarankiškas gyvenimas ir įsitraukimas į bendruomeninį gyvenimą). Siekiant visiško šių procesų įgyvendinimo, vienas iš pagrindinių teisių į asmeninę pagalbą užtikrinimo prielaidų yra asmeninio asistento rolės nuo pagalbos priklausomų žmonių gyvenime pripažinimas.

Tiek šios profesijos vystymasis, tiek pripažinimas tarp įvairių Europos šalių labai skiriasi. Šiaurės Europos valstybėse asmeninio asistento paslaugos buvo teikiamos nuo pat 1980-ųjų ir 1990-ųjų. Tokiose šalyse kaip Airija, Didžioji Britanija, Švedija, Norvegija, Danija, Nyderlandai, Austrija ir Vokietija, asmeninio asistento profesija egzistuoja daugybę metų.

Šiame kontekste ES asistento programai keliami šie uždaviniai:

  • Prisidėti prie personalinio asistento mokymo programos kūrimo.
  • Sukurti mokymo medžiagą ir mokymo planą pagal bendrą europinę kvalifikacijų lygių aprašų sistemą.
  • Skatinti sąmoningumą asmeninio asistento ir jo svarbos atžvilgiu.

Šių uždavinių įgyvendinimas bus paremtas keleto projekto rezultatų sukūrimu. Svarbiausi jų – tai profesinių kompetencijų bei mokymo eigos apibrėžimas ir pagrindinio mokymo kurso, skirto asmeninio asistento rengimui bendradarbiavimu grįstoje aplinkoje, sukūrimas.

EU-ASSISTANT (ES-asistentas) yra strateginė partnerystė, finansuojama Europos Komisijos pagal ERASMUS+ programą.

http://www.euassistant.com/lt/proyecto/