Ginčų sprendimas 21 amžiuje

Asociacija „Iniciatytų tinklas“ kartu su Čekijos, Italijos, Slovakijos ir Vengrijos partneriais dalyvauja Grundtvig programos, Mokymosi partnerystės projekte: „Ginčų sprendimas 21 amžiuje“ (Resolving Disputes in 21 st Century), akronimas : REDICT.

Projekto pagrindinis tikslas yra pažvelgti į alternatyvių neteisminių ginčų sprendimo būdų dabartinę padėtį ir perspektyvas, kurie deja, dar nėra gerai žinomi ir naudojami visuomenėje, kaip jie galėtų būti. Ginčai kyla diena iš dienos situacijų ir santykių tarp šeimos narių, kaimynų, kolegų, pacientų, sveikatos priežiūros specialistų ir kt., kurių didžioji dauguma sprendžiami autoritetingu teisėjo sprendimu arba remiantis galia ir vienos konflikte dalyvaujančios šalies dominavimu. Jie nesprendžiami tinkamu bendravimu ir draugiškai. Dalijantis savo nacionaline patirtimi apie alternatyvius ginčų sprendimo metodus, partneriai parengs metodiką apie šių metodų taikymą ir priėmimą kaip kultūros modelį, skatins juos kaip socialinės andragogikos ir mokymosi visą gyvenimą 21 amžiuje iššūkį bei adresuos visuomenei (įskaitant valstybės institucijas).