Asociacija Iniciatyvų tinklas
Įmonės kodas: 301114700
V.Vaitkaus g. 13/165
LT 04334, Vilnius, Lietuva

e-paštas: info@itinklas.lt
www.itinklas.lt