Asociacija „Iniciatytų tinklas“ organizuoja mokymus, seminarus, teikia konsultacijų paslaugas. Tikslinė grupė yra socialinėje srityje dirbančios organizacijos, verslo atstovai, jaunimas, suaugusiųjų švietėjai, socialinės atskirties ir rizikos grupės, savanoriai ir kt.

Pagrindinės mokymų, seminarų, konsultacijų temos:

  • socialinių naujovių diegimas versle ir jų ekonominė nauda;
  • alternatyvus ginčų sprendimas;
  • socialinės atskirties rizikos grupių integracija į darbo rinką;
  • savanorystės skatinimas ir kt;