ERASMUS + projektas CORE RELIEF

Asociacija „Iniciatyvų tinklas“ įgyvendina Europos Sąjungos Erasmus+ programos finansuojamą projektą „Kompleksinė pasikeitusio funkcinio pajėgumo darbuotojų reintegracija į aktyvų gyvenimą“. Pagrindinis projekto tikslas – palengvinti asmenų, turinčių pasikeitusį funkcinį darbo pajėgumą, reintegraciją į darbo rinką. Projekte dalyvauja organizacijos, dirbančios socialinės reintegracijos srityje iš Slovakijos, Vengrijos, Suomijos, Ispanijos, Vokietijos ir Lietuvos. Projekto rezultatas – tai dalinimosi patirtimi […]

Read More

ERASMUS + Projektas EDPOWER

Asociacija “Iniciatyvų Tinklas” (Lietuva) kartu su partneriais iš Slovakijos (TENENET oz), Vengrijos (Nevelok Haza Egyesulet), Italijos (Fondazione Luigi Clerici), Lenkijos (Fundacja Sowelo) ir Lietuvos (Viešoji Įstaiga Valakupių Reabilitacijos Centras) įgyvendina projektą „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ ĮGALINIMAS, SIEKIANT GERINTI NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ MOKYMOSI GALIMYBIŲ PRIEINAMUMĄ IR KOKYBĘ“ (Angl. Empowering adult educators for improvement of accessibility and quality of […]

Read More

ERASMUS + projektas ACE-Trainer

Strateginių partnerysčių projektas Nr.2020-1-CZ01-KA202-078181 „Gerosios mokymo praktikos, senyvo amžiaus asmenų priežiūros darbuotojų rengimui“ Drauge su tarptautinių partnerių komanda, įgyvendiname projektą, kurio metu, senyvo amžiaus asmenų treneriai, tarptautinių seminarų metu, keisis patirtimi, gerosiomis praktikomis ir naujovėmis. Struktūrizuotuose seminaruose dalyvaujantys treneriai gaus svarbių rekomendacijų ir žinių dėl socialinės globos darbuotojų mokymo bei gebės perteikti jas, rengiant senyvo […]

Read More

PTCare

Paliatyvios priežiūros teikėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas ES lygmeniu, naudojant ECVET rezultatus, remiantis lyginamosios kompetencijos sistema, ECVET mokymosi saugyklos portalu ir savo kompetencijų įvertinimo priemone Paliatyvią slaugą ir priežiūra gyvenimo pabaigoje teikia slaugos, ligoninių, senelių globos centruose dirbantys slaugytojai, sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai. Jie dažnai identifikuoja kliūtis, susijusias su galimybėmis įgyti […]

Read More

ES-Asistentas

Projekto pavadinimas: ES-Asistentas: profesinio mokymo programos, skirtos asmeninio asistento profiliui, kūrimas, pasitelkiant bendrą europinę kvalifikacijų lygių aprašų sistemą Vienas iš šešių ES piliečių turi įvairaus lygio negalią, todėl net apie 80 mln. žmonių negali visa apimtimi dalyvauti visuomenės ir ekonominiame gyvenime dėl visuomenės požiūrio ir aplinkos kliūčių. Siekiant užtikrinti Europa 2020 strategijos įgyvendinimą, labai svarbu […]

Read More

WEActiveVol EU

Mažas gimstamumas ir ilgėjanti gyvenimo trukmė – tai du pagrindiniai veiksniai, kurie tiesiogiai įtakoja augantį vyresnio amžiaus žmonių skaičių. Visuomenės senėjimo problema jau kurį laiką išlieka šiuolaikinės Europos ekonomikos ir socialinės apsaugos sistemų iššūkiu. Didėjanti vyresnio amžiaus žmonių dalis reiškia, jog būtina imtis veiksmų, siekiant šiuos žmones įtraukti į pilietines veiklas ir visuomeninį gyvenimą. Siekiant […]

Read More

Projektas „Asmeninis asistentas ir Europos įtrauktis 2020“

2010-2020 Europos strategija dėl negalios nustato, kad negalią turintys asmenys turi turėti galimybę naudotis visuomeninės paramos paslaugomis, įskaitant asmeninio asistento pagalba, kuri būtina gyvenimo palaikymui ir įtraukčiai į visuomenę. Teisė gauti asmeninio asistento pagalbą ES valstybėse narėse labai skirtingai įgyvendinama. Asmeninio asistento profesija ir vaidmuo nėra aiški ir žinoma daugumai valstybės institucijų, įdarbinimo agentūrų, karjeros […]

Read More

Ginčų sprendimas 21 amžiuje

Asociacija „Iniciatytų tinklas“ kartu su Čekijos, Italijos, Slovakijos ir Vengrijos partneriais dalyvauja Grundtvig programos, Mokymosi partnerystės projekte: „Ginčų sprendimas 21 amžiuje“ (Resolving Disputes in 21 st Century), akronimas : REDICT.

Read More