WEActiveVol EU

Mažas gimstamumas ir ilgėjanti gyvenimo trukmė – tai du pagrindiniai veiksniai, kurie tiesiogiai įtakoja augantį vyresnio amžiaus žmonių skaičių. Visuomenės senėjimo problema jau kurį laiką išlieka šiuolaikinės Europos ekonomikos ir socialinės apsaugos sistemų iššūkiu. Didėjanti vyresnio amžiaus žmonių dalis reiškia, jog būtina imtis veiksmų, siekiant šiuos žmones įtraukti į pilietines veiklas ir visuomeninį gyvenimą.

Siekiant spręsti demografinio amžėjimo problemą, labai svarbu skatinti žmones išlaikyti aktyvumą vyresniame amžiuje, dalyvaujant visuomeniniame gyvenime. Viena iš tokių alternatyvų yra savanorystė, kuri pripažįstama, kaip neformalaus mokymosi veikla, ugdanti įgūdžius ir tokias pagrindines kompetencijas, kaip komunikavimas, socialinės ir pilietinės kompetencijos, iniciatyvumas, verslumas bei mokymasis mokytis.

Pagrindinis projekto tikslas – savanorystės skatinimas tarp žmonių vyresnių nei 50 m. Šio tikslo įgyvendinimui bendradarbiaujančių organizacijų atstovai pasitelks idėjų, žinių, patirties ir gerosios praktikos mainus savanorystės srityje.

Šiuo projektas skirtas:
susipažinti su kai kuriais pagrindiniais teisės aktais ir statistiniais duomenimis, susijusiais su savanoriškos veiklos reglamentavimu partnerių šalyse;
tyrinėti darbo su 50-ies ir daugiau metų sulaukusiais savanoriais metodus;
Išsiaiškinti kliūtis, trukdančias imtis savanoriškos veiklos sulaukus 50-ies ir daugiau metų;
gauti informacijos apie savanorišką darbą organizuojančių subjektų požiūrį į vyresnio amžiaus savanorius;
skatinti savanorystę ir savanorišką veiklą partnerių šalyse, skleidžiant informaciją apie vykstančius renginius, dalijantis gerąja praktika bei platinant parengtus leidinius ir publikacijas.

Mūsų tikslinę grupę sudaro visų sričių suaugusiųjų švietėjai, savanorių koordinatoriai, projektų vadovai, praktikai, dirbantys savanorystės ir aktyvaus amžėjimo srityje, konsultantai, dalyvaujančių organizacijų atstovai.

Daugiau apie projektą https://weactivevol.eu/