Projektas „Asmeninis asistentas ir Europos įtrauktis 2020“

2010-2020 Europos strategija dėl negalios nustato, kad negalią turintys asmenys turi turėti galimybę naudotis visuomeninės paramos paslaugomis, įskaitant asmeninio asistento pagalba, kuri būtina gyvenimo palaikymui ir įtraukčiai į visuomenę.
Teisė gauti asmeninio asistento pagalbą ES valstybėse narėse labai skirtingai įgyvendinama. Asmeninio asistento profesija ir vaidmuo nėra aiški ir žinoma daugumai valstybės institucijų, įdarbinimo agentūrų, karjeros konsultantams ir tradiciniams mokymo centrams.
Projekto poveikis turi geriau ir greičiau padėti įgyvendinti Jungtinių Tautų Konvenciją ir 2010-2020 Europos strategiją dėl negalios, suteikti daugiau asmeninio asistento profesinės veiklos galimybių bedarbiams, žmonėms su negalia lygiomis teisėmis dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat, savarankiškai dirbti ir gyventi namuose, o ne įstaigose.
Konkretūs projekto tikslai:
Prisidėti prie asmeninio asistento profesinės veiklos skatinimo;
Didinti sąmoningumą ir žinias apie asmeninio asistento profesiją;
Nustatyti užimtumo padėtį ir žmonių su negalią kaip šių bendruomeninių paslaugų gavėjų vaidmenį skirtingose Europos šalyse;
Nustatyti strategijas ir priemones, suteikiančias galimybes žmonėms su negalia kreiptis dėl asmeninio asistento pagalbos.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.