PTCare

Paliatyvios priežiūros teikėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas ES lygmeniu, naudojant ECVET rezultatus, remiantis lyginamosios kompetencijos sistema, ECVET mokymosi saugyklos portalu ir savo kompetencijų įvertinimo priemone

Paliatyvią slaugą ir priežiūra gyvenimo pabaigoje teikia slaugos, ligoninių, senelių globos centruose dirbantys slaugytojai, sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai. Jie dažnai identifikuoja kliūtis, susijusias su galimybėmis įgyti naujausias žinias, kita vertus yra asmenų, kurie išvyksta dirbti į kitas ES šalis ir ten pastebi kompetencijų neatitikimus. (šaltinis: įgūdžių neatitikimas Europoje, Tarptautinė Darbo Organizacija, Ženeva, 2014)

Profesinio mokymo vadovo prieinamumo trūkumas paskatino PTCare partnerystę sukurti savęs vertinimo įrankį, kuris apims kompetencijų trūkumus ir prisijungs prie nacionalinių profesinio mokymo sistemų, pagal EKS 2 ir 3 lygmenis (priklausomai nuo šalių) skirtų paliatyvios priežiūros tiekėjams. Konsorciumas pagrįstas paliatyvių kompetencijų spragų išieškojimo principu. Šis konsorciumas suteiks nemokamą mokymosi platformą, pagrįsta naujausiais mokymosi ištekliais, specifiniais metaduomenų aprašymais ir mokymosi rezultatais, atitinkančiais ECVET.

Projekto svetainė